NL FR EN

Patiëntenstop: 

omwille van de toenemende drukte lassen we een tijdelijke patiëntenstop in. Vanaf 2020 kunnen we weer nieuwe patiënten verwelkomen.

Bedankt voor uw begrip,

De Tandem

Huisartsenpraktijk De Tandem

Welkom bij Huisartsenpraktijk De Tandem!

Dr. Van Dierdonck Sylke

Dr. Demaerel Hannah


Start Dr. Delrue!

We zijn verheugd u te kunnen aankondigen dat we vanaf 01/10/2018 Dr Willem Delrue mogen verwelkomen in onze praktijk als huisarts-in-opleiding.
Dr Delrue heeft zijn basisdiploma als arts behaald, en zal bij ons zijn opleiding tot huisarts vervolledigen dit jaar.
Hij heeft al één jaar huisartsenspecialisatie achter de rug.
Hij werkt op zelfstandige basis onder onze supervisie en we hebben dagelijks overleg.
 Als u graag nog meer informatie hierover wenst, spreek ons gerust aan.

Dr. Hannah Demaerel & Dr. Sylke Van Dierdonck


Even voorstellen...

Wij zijn twee jonge, vrouwelijke huisartsen die samen instaan voor de zorg van onze patiënten. We werken nauw samen en houden wekelijks patiëntenoverleg. We hebben bijgevolg een gedeeld beroepsgeheim. De Tandem staat symbool voor onze visie: we fietsen samen in dezelfde richting en willen ook met u als patiënt op weg gaan, waarbij de focus ligt op het gezamenlijk nemen van beslissingen. De arts-patiëntrelatie staat hierbij centraal. Het doel van onze zorgverlening is het welzijn en de levenskwaliteit van elke persoon te bevorderen. Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden. In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Onze moedertaal is Nederlands, maar we spreken ook vlot Frans en Engels. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht leeftijd of achtergrond.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Alle lichamelijke en psychologische klachten
• Opvang van urgenties
• Gynaecologische problemen en uitstrijkjes
• Zwangerschapsopvolging
• Vaccinaties
• Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol,...
• Preventieraadpleging (50+)
• Begeleiden van palliatieve patiënten
• Organiseren van chronische zorg
• Kleine ingrepen: ingegroeide teennagel, wegnemen van cyste
• Hechten van wondes
• Bevriezen van wratten
• Pre-operatief onderzoek
• Verzekeringsonderzoek
• Longfunctie test
• ECG
• Reisadvies
• Invullen van attesten
• ...