Corona info

De huidige COVID-pandemie veroorzaakt door het coronavirus treft ons allemaal zwaar.

Als artsen vinden wij het belangrijk om zowel de patiënten met (symptomen van) COVID te zien als de continue zorg verder te zetten. Dit vergt een aanpak die we up-to-date houden met de richtlijnen vanuit de overheid. Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/testen/

  • Patiënten met non-covid klachten worden momenteel gezien door de huisartsen.

  • Patiënten met ernstige klachten die mogelijks door het coronavirus veroorzaakt worden (hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, koorts) worden ook door de huisartsen gezien. Dit omdat zij medisch nazicht nodig hebben. Een covid-test zal uitgevoerd worden.

  • Patiënten met matige symptomen die mogelijks door het coronavirus veroorzaakt worden (verkoudheid, smaak/geurverlies, pijn, diarree), die een covid-test nodig hebben in kader van een reis, terugkeren uit een rode/oranje zone of  een hoogrisicocontact hebben gehad, kunnen een afspraak maken in een testcentrum en niet in de praktijk. U kunt ons enkel per mail vragen om u een testcode door te sturen indien nodig. Dit om de telefoonlijnen vrij te houden voor medische noodgevallen.

 

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met :

- Eén of meer van de volgende symptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak :
      hoest; kortademigheid; thoracale pijn; plotse geur -of smaakverlies, koorts; spierpijn; vermoeidheid; verkoudheid; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree; acute verwardheid of plotse val bij ouderen

- Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Kinderen

We krijgen veel vragen over zieke kinderen.
Voor een goede richtlijn hierover, verwijzen we u naar de volgende website:

https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_info_en_brieven/beslisboom_covid-19_leerlingen_ko_lo_so_20210203.pdf 

Daar kan u al veel informatie vinden.