NL FR EN

De huidige COVID-pandemie veroorzaakt door het coronavirus treft ons allemaal zwaar.

Als artsen vinden wij het belangrijk om zowel de patiënten met (symptomen van) COVID te zien als de continue zorg verder te zetten. Dit vergt een aanpak die we up-to-date houden met de richtlijnen vanuit de overheid. Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/testen/

  • Patiënten met reguliere (non-covid) klachten worden momenteel gezien door de huisartsen.
  • Patiënten met klachten die mogelijks door het coronavirus veroorzaakt worden (hoesten, kortademigheid, pijn op de borst, koorts, verkoudheid, smaak/geurverlies), worden ook door de huisartsen gezien. Dit omdat zij medisch nazicht nodig hebben. Een covid-test zal uitgevoerd worden.
  • Indien u een covid-test nodig heeft in kader van een reis, terugkeer uit rode/oranje zone of owv een hoogrisicocontact, gelieve dan een afspraak te maken in een testcentrum en niet in de praktijk.


Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met :

minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; plotse geur -of smaakverlies 

       OF

 - minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

koorts; spierpijn; vermoeidheid; verkoudheid; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust; waterige diarree; acute verwardheid of plotse val bij ouderen

       OF 

verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.


Kinderen

We krijgen veel vragen over zieke kinderen.
Voor een goede richtlijn hierover, verwijzen we u naar de website https://www.vwvj.be/covid-19, “BESLISBOOM kleuters en leerlingen primair/secundair onderwijs”. Daar kan u al veel informatie vinden.